ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ HALAL


Η διατροφή των μουσουλμάνων πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τα είδη στα οποία αναγράφεται η λέξη Halal που σημαίνει στα Αραβικά επιτρεπόμενο.
Στην Ευρώπη σήμερα ζουν επισήμως περισσότεροι από 55 εκατομμύρια μουσουλμάνοι με ρυθμό αύξησης του πληθυσμού που ξεπερνάει το 140 % την τελευταία δεκαετία.Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς Halal προϊόντων διατροφής υπολογίζεται μεγαλύτερο από 350 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ στην Ευρώπη υπολογίζεται στο ύψος των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Οι Ευρωπαίοι μουσουλμάνοι αναζητούν προϊόντα διατροφής υψηλής ποιότητας και σύγχρονου γαστρονομικού προφίλ, ολοένα και συχνότερα, με παράλληλη όμως κάλυψη των διατροφικών απαιτήσεων της θρησκείας τους.
Το παραπάνω φαινόμενο είναι αξιοσημείωτο στην Γαλλία, στην Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Σκανδιναβικές χώρες. Έτσι στις χώρες αυτές οι πωλήσεις προϊόντων Halal μεταφέρεται από τα μικρά μαγαζιά στις πιο μεγάλες δομές λιανεμπορίου και αλυσίδων εστιατορίων.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις που στοχεύουν σε εξαγωγές στη μέση ανατολή , τον αραβικό κόσμο την Ινδία και άλλες χώρες με μουσουλμανικό πληθυσμό ή που είναι ήδη δραστηριοποιημένες σε δυτικές αγορές τροφίμων και θέλουν να απευθυνθούν στους εκεί μουσουλμάνους ή επιχειρήσεις μαζικής εστίασης που έχουν σαν στόχο την σίτηση μουσουλμάνων π.χ. αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κλπ μπορούν να ωφεληθούν μπαίνοντας με κάποια προϊόντα τους στην διαδικασία Halal.
Αξίζει να σημειωθεί πως ένα μεγάλο μέρος των τροφίμων μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλο και να πιστοποιηθεί με την ένδειξη Halal με εξαίρεση :
Το χοιρινό και τα προϊόντα του
Το αλκοόλ
Τα μαλάκια και οι γαρίδες
Τα ζώα που έχουν σφαγει με μη ορθό-προβλεπόμενο τρόπο