ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Δομή της αγοράς του ελαιολάδου στην Ιταλία

 Σε εθνικό επίπεδο ο τομέας του ελαιολάδου κυριαρχείται από ένα ολιγοπώλιο μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο οξύς ανταγωνισμός και το υψηλό κόστος εμποδίζουν τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς να χρηματοδοτήσουν δραστηριότητες προώθησης προϊόντος ή να πραγματοποιήσουν κάποια επένδυση στη διαφοροποίηση της  συσκευασίας. Ακόμα τα κανάλια διανομής εισχωρούν δυναμικά μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή.

Η κυρίαρχη δραστηριότητα marketing  σήμερα στο ελαιόλαδο είναι προσανατολισμένη στο επίπεδο του προϊόντος ενώ η δυνατότητα επέκτασης και στους τομείς Τιμή , θέση ,προώθηση περιορίζεται μόνο σε λίγες μεγάλες εταιρίες.

Η Παραγωγή ελαιολάδου ΠΟΠ στην Ιταλία

Υπάρχει αυξημένη δυνατότητα παραγωγής και ευρεία διαθεσιμότητα προϊόντος  για πιστοποίηση. Τα προϊόντα Π.Ο.Π. του ελαιολάδου είναι σε θέση να προσφέρουν σήμερα στην αγορά περίπου 116000 τόνους προς πιστοποίηση. Περίπου το 30% από την ποσότητα αυτή προέρχεται από 25 περιοχές Π.Ο.Π.

Στην Ιταλία υπάρχουν 29 ελαιόλαδα Π.Ο.Π. και ένα Π.Γ.Ε ενώ βρίσκονται και άλλα δεκαπέντε σε διαδικασία αναγνώρισης, ουσιαστικά πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό Π.Ο.Π. ελαιολάδων στην ΕΕ.