επεξεργασία τροφίμων

Παραγωγή Ελληνικού ΚαφέΗ παραγωγή ελληνικού καφέ στο εργοστάσιο αποτελείται από πέντε διαφορετικά στάδια .
Στάδιο 1. Παραλαβή ωμού καφέ

 Ο πιο συνήθης τρόπος παραλαβής ωμού καφέ είναι σε container των 20 τόνων ή σε σακιά των 60 Kg ή σε μεγασάκους των 600 kg.

Στάδιο 2. Αποθήκευση του καφέ

Ο ωμός καφές αποθηκεύεται σε σιλό. Κατά την αποθήκευση το κάθε σιλό περιέχει μόνο μια ποικιλία καφέ ο οποίος προέρχεται αποκλειστικά από μία παραλαβή ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα της πρώτης ύλης.

Στάδιο 3. Φρύξη(καβούρδισμα) ωμού καφέ

Η κάθε ποικιλία καβουρδισμένου καφέ αποτελείται από μίγμα (χαρμάνι)διαφόρων ποικιλιών καφέ. Το χαρμάνι αυτό προκύπτει από την ανάμιξη των απαιτούμενων ποικιλιών ωμού καφέ που είναι αποθηκευμένα στα σιλό.     Το καβούρδισμα του ωμού καφέ είναι μια ημισυνεχής διεργασία αφού πραγματοποιείται σε διαδοχικά στάδια. Έτσι μια ποσότητα ωμού καφέ προζυγίζεται , μια άλλη οδηγείται για καβούρδισμα στο ανάλογο μηχάνημα(καβουρδιστήρι) και μια άλλη που έχει ήδη καβουρδιστεί απομακρύνεται προς αποθήκευση.

Το καβούρδισμα αποτελεί την διαδικασία(φυσικοχημική) κατά την οποία ο καφές θερμαίνεται σε συγκεκριμένη υψηλή θερμοκρασία με αποτέλεσμα να αποβάλλει πτητικές ουσίες και υγρασία ενώ παράλληλα σχηματίζονται ενώσεις οι οποίες προσδίδουν στον καφέ το γνωστό άρωμα και τη γεύση του.Στην συνέχεια ο καβουρδισμένος πλέον καφές αποθηκεύεται σε συγκεκριμένο σιλό (σιλό καβουρδισμένου προϊόντος –ποικιλίας), απ` όπου οδηγείται στους μύλους για να αλεσθεί.
Στάδιο 4. Άλεση πεφρυγμένου καφέ

Ο μύλος άλεσης αποτελείται από διαδοχικά ζευγάρια κυλίνδρων. Η απόσταση μεταξύ των κυλίνδρων του κάθε ζευγαριού είναι σταθερή αλλά μειώνεται από ζευγάρι σε ζευγάρι καθώς ο καφές περνάει από αυτό, με συνέπεια να αλέθεται σταδιακά για να αποκτήσει την επιθυμητή κοκκομετρία.

Στάδιο 5.Συσκευασία τελικού προϊόντος

Ο αλεσμένος καφές συσκευάζεται άμεσα σε τελικό προϊόν. Τα υλικά συσκευασίας που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα ως προς την καταλληλότητα επαφής τους με τα τρόφιμα και να προστατεύουν το προϊόν από την υγρασία, τις εξωτερικές οσμές και την ηλιακή ακτινοβολία. Κατά την διάρκεια συσκευασίας αντικαθίσταται ο ατμοσφαιρικός αέρας της συσκευασίας με αδρανές αέριο( άζωτο) με σκοπό την απομάκρυνση του οξυγόνου από τον φάκελο έτσι ώστε ο καφές να παραμένει φρέσκος με τη γεύση και το άρωμα που είχε όταν αλέστηκε , καθ` όλη τη διάρκεια της εμπορικής του ζωής.

                             
Σερέφογλου Στυλιανός
Τεχνολόγος Τροφίμων