ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οι αλλοιώσεις των τυριών..

Στα τυριά παρατηρούνται συχνά αλλοιώσεις διαφόρων μορφών. Η ευκολία με την οποία αλλοιώνονται οι διάφοροι τύποι τυριών εξαρτάται από την υγρασία τους. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό υγρασίας που περιέχουν τόσο πιο εύκολα αλλοιώνονται.Παράδειγμα τα μαλακά τυριά Limburger είναι ευάλωτα ενώ τα σκληρά τυριά όπως η γραβιέρα είναι πολύ σταθερά.
Οι πιο επικίνδυνοι μικροοργανισμοί που προκαλούν αλλοιώσεις στα τυριά είναι οι νηματομύκητες οι οποίοι αναπτύσσονται τόσο στην επιφάνεια όσο και στα σκασίματα του τυριού.
Οι πιο πολλοί μύκητες δημιουργούν στην επιφάνεια ή στις σχισμές χρωματισμένες αποικίες  χωρίς να διεισδύουν στο εσωτερικό του τυριού. Μερικά όμως είδη προκαλούν σήψη.
Μύκητες που αναπτύσσονται στην επιφάνεια των τυριών είναι :
Είδη του γένους Geotrichum,Cladosporium,Penicillium,Aspergillus κ.α.
 Μια άλλη αλλοίωση που συναντούμε στα τυριά είναι η διόγκωση. Το τυρί δείχνει σαν σφουγγάρι με έντονη δυσοσμία..
Τέλος ακόμη και τα τυριά που ωριμάζουν με μύκητες είναι δυνατόν να αλλοιωθούν από άλλους διαφορετικούς μύκητες.
photo /pixabay.com

Σερέφογλου Στυλιανός
Τεχνολόγος Τροφίμων