ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ RASFF ;

Το Σύστημα Ταχείας Προειδοποίησης για Τρόφιμα και Ζωοτροφές (RASFF) αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο που υποστηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με εντοπισμένους κινδύνους που σχετίζονται με τρόφιμα, υλικά επαφής με τρόφιμα και ζωοτροφές. Το σύστημα αυτό διευκολύνει την άμεση αντίδραση και το συντονισμένο δράσης των κρατών μελών απέναντι σε πιθανές απειλές για την ασφάλεια των πολιτών.

Η πλατφόρμα RASFF διαθέτει μια διαδραστική διαδικτυακή βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης, παρέχοντας στο κοινό συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες ειδοποιήσεις RASFF, καθώς και λειτουργία αναζήτησης για πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε προηγούμενη ειδοποίηση.

Επιπλέον, η πύλη καταναλωτών RASFF, που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2014, αντιπροσωπεύει έναν φιλικό προς τον καταναλωτή ιστότοπο. Αυτό το διαδικτυακό εργαλείο παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις ειδοποιήσεις ανάκλησης τροφίμων, περιλαμβάνοντας προειδοποιήσεις για τη δημόσια υγεία από αξιόπιστες αρχές ασφάλειας τροφίμων και εταιρίες τροφίμων. Με τη χρήση αυτού του δωρεάν εργαλείου, οι καταναλωτές της ΕΕ έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τρόφιμα που έχουν επηρεαστεί και, συνεπώς, να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις κατά την επιλογή των προϊόντων τους.

Σερέφογλου Στυλιανός
Τεχνολόγος Τροφίμων