ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΝΟΣ ΑΕΒΕ- ΜΟΣΧΑΤΟ

Περιγραφή:
Η εταιρία ΑΙΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε δραστηριοποιείται στον χώρο των κατεψυγμένων λαχανικών και τροφίμων εδώ και 45 χρόνια. Ζητάει δυναμικό στέλεχος στη θέση τεχνολόγου τροφίμων.

Καθήκοντα :
Ενημέρωση και διασφάλιση της εφαρμογής συστήματος ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων EN ISO 22000:2018 της εταιρίας.
Έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας για την ορθή τήρηση προδιαγραφών και κανόνων.
Δημιουργία και έλεγχος ορθής επισήμανσης των προϊόντων (labeling) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Συμμετοχή στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
Έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας και διακίνησης.
Διενέργεια εσωτερικών & εξωτερικών επιθεωρήσεων είτε πρόκειται για φορείς πιστοποίησης είτε για δημόσιους φορείς.
Εκπαίδευση προσωπικού σε αρχές διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων
Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές
Διαχείριση παραπόνων καταναλωτών.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ