ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Καταχώρηση και λειτουργία παρασκευαστήριων κρεοπωλείων

 Ως Αρμόδια Αρχή για την καταχώρηση των παρασκευαστηρίων κρεοπωλείου ορίζεται η κτηνιατρική αρχή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή, κατά περίπτωση, της οικείας Περιφέρειας (ΑΑ).

Για την καταχώρηση παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας κρεοπωλείου από τον οικείο Δήμο.
Διαδικασία :

   Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην ΑΑ, η οποία συνοδεύεται από:
Α. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του κατάστημα− τος λιανικής πώλησης.
Β. Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) του κρεοπωλείου και του παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου με λεπτομερή απεικόνιση τοποθέτησης του εξοπλισμού και των συσκευών.
Γ. Βεβαίωση από τη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος του υπεύθυνου του παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου.

Μετά την υποβολή της αίτησης με τα σχετικά δικαιολογητικά η Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή πραγματοποιεί αυτοψία, όπου απαιτείται, για την καταχώρηση σε μητρώο.

Πηγή : Eφημερίδα της κυβερνήσεως 

Αρ. Φύλλου 2111 1 Αυγούστου 2014 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Φ.Ε.Κ. : 2111/Β`/1.8.2014

Photo : https://www.pexels.com/el-gr/
Σερέφογλου Στυλιανός
Τεχνολόγος Τροφίμων